fbpx

om psykolog Malene buhl

Jeg hedder Malene og jeg er psykolog med særlig ekspertise inden for graviditet, fødsel & moderskab. Du kan læse mere om psykolog Malene Buhl på denne side. 

Når en kvinde begynder sin rejse hen imod at blive mor, bevæger hun sig ud på hidtil ukendt terræn. At blive mor er en enorm transformation i de fleste kvinders liv, og det er normalt at stifte bekendtskab med følelser, tanker og bekymringer, som man ikke har oplevet før.

På samme måde kan det at være gravid give anledning til forskellige udfordringer, som du kan have brug for støtte til at håndtere.

Jeg tilbyder samtaler i flere forskellige formater, så du kan få præcis den løsning der passer til dig og din situation – læs mere om de ydelser, jeg tilbyder, her.

De allerbedste hilsner

Malene Buhl Eriksen
mor kigger på barn
Malene Buhl Eriksen

Til kamp mod de urealistiske moderskabsidealer

Om Mamacircle

Jeg har grundlagt MamaCircle for at komme urealistiske idealer i moderskabet til livs. Jeg ønsker at bidrage til at nedbryde nogle af de tabuer, som omgiver det at blive mor.

Jeg er uddannet psykolog og brænder for at støtte dig – hvad enten du er gravid eller mor – i at være mor på dine præmisser, at opleve flere handlemuligheder samt at skabe mere glæde i dit liv som mor.

Jeg forelskede mig i moderskabspsykologien under min uddannelse. Den faglige interesse for emnet kom sig af, at jeg selv blev mor mens jeg studerede. At blive mor viste sig at være en kæmpestor omvæltning i mit liv. Jeg syntes selv, at jeg havde forberedt mig på at blive mor – både før og under min graviditet – men det viste sig hurtigt, at moderskabet var en rejse uden faste pejlemærker og uden definitive succeskriterier.

Jeg oplevede, at min virkelighed for en stund var blevet vendt på hovedet og at jeg faktisk for en tid mistede kontakten til den person, jeg var før jeg blev mor.

Inspireret af mine egne oplevelser skrev jeg mit kandidatspeciale om emnet ”Oplevelser af ensomhed og social støtte hos førstegangsmødre under deres barselsorlov”. De interviews jeg foretog under specialet gjorde det klart for mig, at der er utroligt mange tanker, følelser og oplevelser forbundet med det at blive mor, som vi ikke er gode nok til at tale åbent om.

Temaer som identitet, skam, tabuer, kønsroller, parforholdsproblematikker, moderskabsidealer, angst og depression i tiden som ny mor var alt sammen noget, de forskellige kvinder berørte i deres interviews. Det stod klart for mig, at selv de kvinder, som håndterer overgangen til moderskabet allerbedst, også oplever udfordringer med at tilpasse sig deres nye rolle som mor – og at disse udfordringer meget ofte forbliver usagte i mødet med deres omgivelser.

Især idealer om det gode moderskab var med til at udfordre disse kvinder i deres nye rolle som mor. Det var idealer om smertefri amning, en ”naturlig” fødsel eller forventningen om øjeblikkelig, ubetinget kærlighed til barnet, når det kommer til verden.

Når vi som mødre oplever at vi ikke kan leve op til disse idealer, kan det medføre ensomhed, isolation og skam. Det vil jeg om psykolog Malene Buhl gerne være med til at ændre på. 

mor holder sit barn
Malene med søn

Mamacircles vision

Jeg vil gerne hjælpe dig som mor – eller gravid – til at stå stærkere i din version af, hvad det gode moderskab er.

Jeg vil støtte dig i at finde dine egne fødder i den rejse, du skal ud på, når du bliver gravid eller bliver mor, og jeg vil inspirere dig til at tænke ud af boksen i forhold til, hvad en god mor er og kan.

Læs om psykolog Malene Buhl herunder.

Om psykolog Malene Buhl

Hvem er jeg, når jeg har fri?

Personligt om psykolog Malene Buhl

Jeg er selv mor til to skønne drenge, jeg er 33 år gammel og er bosiddende i Odense. Jeg elsker at rejse og at opleve verden, og så brænder jeg for at udvikle mig. Det er min overbevisning, at vi som mennesker aldrig bliver færdige med at udvikle os og at vores identitet opnår flere facetter i takt med at vi gennemgår forskellige livsperioder.

Jeg elsker at grine og lege med mine drenge, jeg starter dagen med en café latte, uanset hvad tid vi står op; jeg lytter til podcasts når som helst jeg kan slippe af sted med det, og så er chokolade mit drug of choice. Jeg er imødekommende, smilende og udadvendt, men har samtidig en mere stille, reflekterende side, og lader ofte mine batterier op i enrum.

Min stærkeste side som psykolog er, at jeg er i stand til at skabe en god og tillidsfuld kontakt til dig som er i terapi og at jeg forholder mig åben overfor, at vi som mennesker er dybt forskellige og har vores egne unikke styrker.

Mine personlige værdier er

Mod

For mig betyder mod, at jeg begiver mig ud i de ting jeg drømmer om, også når det skræmmer mig.

Udvikling

Jeg er dedikeret til at blive ved med at udvikle mig, lære mig selv bedre at kende og til at opnå en større indsigt i mine personlige styrker såvel som sårbarheder.

Frihed

Frihed er for mig defineret ved at leve et liv på mine egne præmisser og at være i stand til at skabe en hverdag, som er meningsfuld for mig.

psykolog malene buhl

om psykolog Malene Buhl

Uddannelse
& erfaring

Læs mere om psykolog Malene Buhl her eller tryk på plusset, hvis du ønsker at læse om mine uddannelser, kurser og erfaringer.

Jeg modtager regelmæssig supervision for at sikre refleksion over min egen praksis.

Uddannelse

 • Uddannet psykolog (cand.psych) fra Syddansk Universitet, år 2019.
 • Grunduddannelse i kognitiv terapi og metode v. psykolog Anne Dorthe Hasholt.
 • Imago parterapiuddannelse v. John Hjarsøe Mortensen hos Dansk Imago Center
 • Praktik under psykologiuddannelsen ved Smertecenter Syd, OUH – herunder terapeutiske samtaler med kroniske smertepatienter samt tværfaglige samarbejder.

Kurser

 • Maternal mental health intensive online: Perinatal mood & anxiety disorders v. Seleni Institute, New York.
 • Maternal mental health intensive online: Perinatal loss & grief v. Seleni Institute, New York.
 • Kursus i fødselsreaktioner hos mænd: ved Svend Aage Madsen, Gro Kursusudbyderne
 • Kursus i fødselsreaktioner: ved Johanne Smith-Nielsen & Anna-Katherine Højland, Henrik Dybvad Larsen & Helle Birkholm-Buch, Gro Kursusudbyderne
 • Deltagelse i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 8 ugers forløb til kroniske smertepatienter ved Smertecenter Syd, OUH.

Akademiske projekter

 • ”Oplevelser af ensomhed og social støtte hos førstegangsmødre under deres barselsorlov – en kvalitativ interviewundersøgelse” – Specialeafhandling på kandidatuddannelsen i psykologi.
 • ”Eksistentielle udfordringer hos ufrivilligt barnløse kvinder i fertilitetsbehandling – et kvalitativt interviewstudie” – Kvalitativt interviewstudie på uddannelsen i psykologi.
 • ”Det præmature barn og smerte – konsekvenser og implikationer af ubehandlet smerte i den neonatale periode” – Bachelorprojekt på psykologiuddannelsen.

Min tilgang
i terapien

Om psykolog Malene Buhl og hvad, der driver mit arbejde.

Som psykolog er jeg drevet af en grundlæggende nysgerrighed over for, hvordan mennesker navigerer i de roller, som de bestrider i forskellige perioder i livet. Jeg anser graviditet og moderskab som en selvstændig udviklingsperiode i en kvindes liv – en livsovergang som kan være karakteriseret af en periode med uligevægt og reorganisering af ens intrapsykiske liv. Der kan således være tale om, at det at blive mor for første gang, kan være en form for modningskrise, som skal løses bedst muligt for at kvinden kan finde sig til rette i sin nye rolle og identitet.

Når jeg indleder et terapiforløb med dig, er jeg først og fremmest nysgerrig på, hvilke strategier og redskaber, du har anvendt i dit liv indtil dette tidspunkt, samt på hvilken måde du oplever, at de kommer til kort, der hvor du er i dit liv nu.

Det er eksempelvis en almindelig oplevelse blandt nye mødre, at de strategier, de hidtil har brugt til at håndtere livets udfordringer på, pludselig ikke længere virker. En ung kvinde, som er vant til at kunne præstere i topkategorien i forhold til uddannelse, karriere mm. vil typisk opleve, at de strategier, som har fået hende til hvor hun er i dag, ikke direkte kan overføres til moderskabet og de udfordringer, hun møder her. Moderskabet kan afstedkomme en enorm følelse af kontroltab, da der pludselig er et andet lille menneske, som sætter dagsordenen, og det stiller krav til kvinden om at omstrukturere sine tanker om, hvad det vil sige at være en ”succes”.

Jeg sidder som psykologen ikke med alle løsningerne på de udfordringer du oplever i dit liv. Min rolle er ikke at fortælle dig, hvad du skal gøre for at få det bedre.

Jeg tilbyder dig derimod at vi i fællesskab kan udforske de handlemuligheder, som du ikke altid selv kan få øje på, ligesom jeg vil støtte dig i at udfordre de uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, som ikke længere tjener dig.

terapi odense til mødre

Når du går i terapi hos psykolog Malene Buhl, tager jeg altid udgangspunkt i din specifikke situation, omstændigheder og ressourcer. Jeg anvender især principper fra kognitiv adfærdsterapi til at omstrukturere tankemønstre, som står i vejen for, at du kan leve et liv på de præmisser, du drømmer om. Jeg supplerer derudover min tilgang med elementer Compassion fokuseret terapi, hvor jeg ønsker at støtte dig i at kultivere en mere støttende og selvkærlig holdning og tilgang til dig selv og dine udfordringer. 

Det at blive forælder er en formativ oplevelse, som har vidtrækkende betydning for vores selvforståelse, identitet og for den måde, vi vælger at leve vores liv på. Det kan betyde, at vi i denne periode oplever behov for ekstra støtte for at kunne tilpasse os den nye virkelighed, som moderskabet er. For nogle vil moderskabet medføre nye prioriteter og perspektiver, mens andre oplever, at de bliver mere bevidste om deres værdier og valg i livet. Det vigtige budskab er, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar på, hvordan det gode moderskab ser ud.

At blive mor er en spændende udviklingsrejse – og jeg vil glæde mig til at gøre dig selskab på din. Om psykolog Malene Buhl.

Kontakt MamaCircle

v/ psykolog Malene Buhl Eriksen
Filosofhaven 40c 1.sal
5000 Odense C
CVR. nr. 44415283

Tlf. 6019 2461
kontakt@mamacircle.dk 

 

UDFYLD FORMULAR & JEG VENDER TILBAGE HURTIGST MULIGT

Mamacircle

v/ psykolog
Malene Buhl Eriksen
Filosofhaven 40c 1.sal
5000 Odense C

PRAKTISK INFO

Cookie- & Privatlivspolitik

Ses vi?